Grupy przy naszej parafii/wydarzenia

Grupy modlitewne przy naszej parafii:

RÓŻE ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

  • św. Jana Pawla II
  • św. Ojca Pio
  • św. Szarbela
  • Niepokalanego Serca Maryi

Róża różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie modli się jedną dziesiątką Różańca świętego według przydzielonej tajemnicy – w ten sposób codziennie odmawiany jest cały różaniec. Istotne jest to, że wszyscy członkowie róży modlą się w tej samej intencji, zmienianej co miesiąc.

GRUPA MUZYCZNA:

Schola „Sursum Corda” kontakt Stanisław Jabłoński

Zespół wokalny tworzony przez osoby związane z parafią, którego zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii.

GRUPA EWANGELIZACYJNA:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-nazwy-13-724x1024.jpg

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA

Dom Zmartwychwstania ( to miejsca spotkań )

kontakt:

Ania tel. 07799163903 ( Hull )

Janusz tel. 073798599927 (Hull )

Męski Dom Zmartwychwstania,

Janusz tel. 073798599927 – spotkania 1 raz na miesiąc

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA jest katolicką, charyzmatyczną i bardzo radosną wspólnotą ewangelizacyjną, która zrzesza obecnie kilka tysięcy członków w wielu miejscach Polski i Europy (Wielka Brytania, Bułgaria, Austria, Ukraina, Holandia, Niemcy, Czechy). Celem istnienia Wspólnoty jest nowa ewangelizacja, czyli niesienie innym zbawienia i nadziei płynącej z osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem w mocy Ducha Świętego (kerygmat). Wzorcem w budowaniu Wspólnoty jest Trójca Święta i gmina pierwszych chrześcijan (Dz 2,42-45), dzięki czemu tworzymy więzi pełne ciepła, prostoty i miłości.

Bóg powołał nas, abyśmy byli żywym znakiem ewangelicznych wartości: prawdy i miłości, to istotna zasada w naszym życiu, relacjach i formacji, dlatego chcemy żyć duchowością zmartwychwstania i nieść nadzieję. Podstawowym miejscem spotkań są Domy Zmartwychwstania, czyli małe grupy ewangelizacyjne – w prywatnych domach spotyka się 5-10 osób na radosnej modlitwie, czytaniu Słowa Bożego (Biblii), a także dzieleniu się swoim doświadczeniem żywej wiary. 

We Wspólnocie jest obecnie kilkaset Domów Zmartwychwstania. 

Dynamika wewnętrznego życia we Wspólnocie opiera się na:

  • domowych spotkaniach (co tydzień) – każdy członek Wspólnoty przynależy do małej grupy 
  • formacji duchowej (co miesiąc) – każdy członek może przynależeć do formacji dopasowanej do jego rozwoju duchowego 
  • świętowaniach, czyli spotkaniach całej Wspólnoty z danego regionu.

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Wydarzenia w naszych grupach:

Galeria :