Biuro Parafialne

  • Adres  biura parafialnego i plebanii
  • Duszpasterz   ks. prob. Stanisław Gładysz SChr.
  •  117 Cottingham Road   HU5 2DH  Tel.: (01482) 341472.
  • email :   stanislaw.gladysz@gmail.com
  • biuro czynne w czwartki od godziny 17.00 do 18.00
  • Biuro parafialne i plebania.