Ważne informacje Koronawirus

Koronawirus – aktualizacja dla kapłanów, 26 marca 2020 r.

zgodnie z decyzjami podjętymi przez Arcybiskupów Metropolitów w imieniu Konferencji Episkopatu Anglii i Walii

 1. Duszpasterstwo podczas pandemii
 2. W czasie braku zwyczajowych zajęć duszpasterskich, kapłani powinni oddać się codziennemu sprawowaniu Mszy św., modlitwie, czytaniu i utrzymywaniu kontaktu z parafianami przez telefon lub przez internet.
 3. Odwiedziny w domach w celu udzielenia in extremis sakramentów chrztu albo namaszczenia osoby umierającej są dozwolone, pod warunkiem przestrzegania zasad higieny i odpowiedniego dystansu. Namaszczenie powinno odbywać się zgodnie z zasadami opracowanymi przez bpa Masona. Tego rodzaju posługa duszpasterska kwalifikuje się jako praca konieczna i w celu jej wykonania podróżowanie jest dozwolone.
 4. Osoby, które otrzymały listy z NHS muszą ściśle przestrzegać podanych w liście instrukcji i prowadzić duszpasterstwo poprzez modlitwę, oferując wsparcie przez telefon lub internet.
 5. Wszelkie posługi kapłańskie, o które zostanie poproszony kapłan powyżej 70. roku życia albo posiadający choroby współistniejące, mogą być przekazane w celu ich wykonania innemu kapłanowi, który nie należy do żadnej z tych kategorii.
 6. Kapłani mogą swobodnie zwracać się o wsparcie do swoich dziekanów, wikariuszy diecezjalnych i biskupów miejsca w dowolnym czasie.
 • Transmisje Mszy św. na żywo
 • W świetle dekretu Stolicy Apostolskiej z 25 marca 2020 r., transmitowane na żywo Msze św. nie mogą być koncelebrowane.
 • Jest ważne, aby pokazywać właściwe wzorce dystansu społecznego w każdej Mszy św. udostępnianej na żywo.
 • Tylko osoby mieszkające „na miejscu” (np. na plebani) mogą być obecne podczas liturgii sprawowanej na żywo. Nie wolno, aby ktokolwiek podróżował w celu spełniania roli pomocniczej (np.: organista, kantor, ministrant, lektor, itd.). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy kapłan obiektywnie potrzebuje pomocy w sprawowaniu Mszy św.
 • Nadawanie na żywo Mszy św. w języku migowym nie jest dozwolone, jako że konieczne jest podróżowanie tłumacza języka migowego, wyjątek stanowią Msze św. odprawiane przez Kapłana, który sam używa języka migowego.
 • Pogrzeby
 • Zasady wydane w ubiegłym tygodniu pozostają w mocy: żadnych nabożeństw w kościele, wyłącznie nabożeństwa na cmentarzu i w krematorium. Lokalne przepisy wydawane przez władze cmentarza lub krematorium muszą być przestrzegane.
 • Gdy kapłan przewodniczy takim modlitwom, musi zachować odpowiedni dystans społeczny.
 • Nie wolno wprowadzać trumien do kościoła, aby spoczęła tam przez noc przed złożeniem do grobu, jako że spowodowałoby to konieczność odkażania kościoła.
 • Po ustaniu pandemii będą dozwolone Msze św. in memoriam w obecności prochów za zmarłych w tym okresie.
 • Sakrament pojednania

W uzupełnieniu wcześniejszych wytycznych należy wyjaśnić, że spowiedź przez telefon nie może być sprawowana. Udzielenie rozgrzeszenia ogólnego nie może być sprawowane, ponieważ wymaga podróżowania i zgromadzenia osób.  Prośby o spowiedź indywidualną mogą być trudne w realizacji, biorąc pod uwagę wymogi dotyczące dystansu społecznego i zamknięcie kościołów. Przez wzgląd na to, odmowę kapłana spełnienia takiej prośby uznaje się za uzasadnioną. Komunikat w sprawie Posługi Wielkanocnej zostanie wkrótce opublikowany.

 • Msza św. dla wspólnot
 • Kapelani mogą sprawować Eucharystię dla wspólnot zamkniętych przy zachowaniu odpowiednich warunków higieny i dystansu, jeżeli dana wspólnota zwraca się z taką prośbą. Zakrystian danej wspólnoty powinien przygotować wszystko, co jest potrzebne do sprawowania Eucharystii.  Kapelani powinni wchodzić do zakrystii i sprawować Eucharystię bez kontaktu z osobami przebywającymi w klauzurze. Celebrans powinien mieć swój własny kielich i patenę (i hostię). Po otrzymaniu komunii św. powinien wycofać się z ołtarza, a członek wspólnoty powinien rozdać Komunię św. wspólnocie z oddzielnego cyborium. 
 • Jednakże, powyższej zasady nie można stosować w przypadku wspólnot życia apostolskiego i wspólnot, które przyjmują innych odwiedzających, np. pracowników przychodzących do opieki nad starszymi rezydentami, ponieważ ryzyko transmisji wirusa jest tam dużo większe.

Msze Święte na żywo po polsku – Msza onlineMsza online